ข้อมูลพลาสติก

บรรจุภัณท์ชนิดออ่น

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถุงพลาสติก

       ถุงพลาสติกใครๆก็รู้จักแต่ใครจะรู้จักเท่ากับโรงงานผลิตและคนขายถุงพลาสติกเป็นที่ทราบกันดีถุงพลาสติกมีส่วน เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าทุกคนจะต้องใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยก็คนละ 1 ใบ ต่อวัน เพราะเหตุนี้ เองจึงมีโรงงานผลิตถุงพลาสติกอยู่มาก จึงมีการแข่งขันกันทั้งคุณภาพ ราคา กลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหาร ของ พนักงานขาย ซึ่งจะต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของทาง บริษัทฯ เป็นอย่างดี

 

 

 

     ข้อมูลนี้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับถุงพลาสติกเพื่อได้ทำความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ใน การขายให้กับบริษัทฯ และสามารถเพิ่มยอดขายได้

          1. แหล่งกำเนิดของถุงพลาสติก  

                  - แหล่งก๊าซธรรมชาติ

                  - มาสู่โรงแยกก๊าซ

                  - มาเป็นบิวเทน, โพรเพน

                  - มาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก

          2. กระบวนการผลิตถุงพลาสติก

                  - การผสมเม็ดพลาสติกตามสูตรการผลิตและอบเม็ด

                  - การเป่าฟิล์ม

                  - การพิมพ์ และแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

     การพิมพ์ระบบโรเตอร์กราเวียร์

          เป็นระบบพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดในการพิมพ์บนแผ่นฟิล์ม โดยมีแม่พิมพ์เป็นโลหะสีที่ใช้มีส่วนผสม ของสารละลาย ได้แก่ โซเว้น ระบบพิมพ์ โรเตอร์กราเวียร์ จะได้ภาพพิมพ์ที่คมชัดกว่าระบบเฟล็กโซ

     การพิมพ์ระบบเฟล็กโซ

          เป็นระบบพิมพ์โดยมีแม่พิมพ์เป็นยางใช้ส่วนผสมของสีเป็นแอลกอฮอล์ จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นิยมพิมพ์กระดาษ มากกว่า แต่ก็มีพิมพ์พลาสติกเหมือนกัน

      การพิมพ์ยังแยกประเภทได้อีก 2 แบบ ตามลักษณะการพิมพ์ คือ

          การพิมพ์ “บน” คือการพิมพ์บนงานถุงเป่าเป็นส่วนใหญ่ หรือ เรียกว่า พิมพ์ “นอก

          การพิมพ์ “ล่าง” คือการพิมพ์ในงานลามิเนต หรือ เรียกว่า พิมพ์ “ใน

     การลามิเนตหรือการเคลือบฟิล์ม

          การลามิเนต คือ การนำฟิล์ม 2 ชนิด มาทำให้ติดกันโดยใช้กาวเป็นตัวทำให้ติดกัน เช่น PET + LLDPE , OPP + CPP , ONYLON + LLDPE

     การสลิทหรือการแล่ฟิล์ม

          คือ การตัดส่วนเกินออกไป เช่น เส้นรอบ Block

     การขึ้นรูปซอง

          เช่น ซองซิล 3 ด้าน, ซองซิลกลาง, ซองตั้ง, ซองตัดซิป, ซองซิลก้น

 

     การขึ้นรูปซองมีความเกี่ยวข้องกับการวางภาพพิมพ์และการสั่งทำ Block ด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดมากจึงควรศึกษา เพิ่มเติมเพราะมีความสำคัญมากซึ่งเป็นความเฉพาะของเครื่องพิมพ์ด้วย

 

     ชนิดฟิล์มที่ใช้งานและคุณสมบัติของฟิล์มชนิดต่าง ๆ

          ได้แก่ LLDPE, PET, OPP, CPP, ONYLON, AULMINEAM เป็นต้น

     ค่าความถ่วงจำเพาะ DENSITY โดยประมาณ

          LLDPE 0.92 , PET 1.4 , OPP 0.92 , ONYLON 1.16

          AULMINEAM 2.71 , HDPE 0.950 , CPP 0.92 

คุณสมบัติของฟิล์มชนิดต่าง ๆ

 

ONY

PET

OPP

AUL

LLDPE

CPP

GAS BARRIER

คุณสมบัติการสกัดกั้นก๊าซ

3

3

1

4

1

1

WATER VADER BARRIER

คุณสมบัติสกัดกั้นไอน้ำ – ความชื้น

1

3

4

4

3

4

OIL RESISTANCE

การทนน้ำมัน

4

4

3

4

3

3

MECHANICAL STREGTH

ความแข็งแรงของฟิล์ม

4

4

3

1

3

3

BAS – FALL RESISTANCE

การป้องกันแรงกระแทก

4

2

1

1

4

2

PIN – HOLE RESISTANCE

การป้องกันแรงกดทะลุ

4

3

3

1

1

2

HIGH – TEMP RESISTANCE

การป้องกันอุณหภูมิที่สูง

4

4

3

4

2-4

3

FROZEN – RESISTANCE

การป้องกันอุณหภูมิแช่แข็ง

4

3

3

4

3

3

PRINTING

คุณสมบัติการพิมพ์

4

4

3

1

2

2

SEAL

คุณสมบัติผนึกด้วยความร้อน

1

1

2

1

4

4

MELTING POINT

อุณหภูมิในการละลาย

220°c

255°c

165°c

-

110°c-130°c

135°c-165°c

                                     หมายเหตุ :          

                                     1. = ไม่ดี

                                     2. = พอใช้

                                     3. = ดี

                                     4. = ดีมาก

  

     ชนิดของซองลามิเนต

          1.ซองลามิเนต ONYLON (OPA) / LLDPE (ORIENTED NYLON/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENE) เป็นซองลามิเนตที่ประกอบด้วย ฟิล์ม ONYLON ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันการซึมของอากาศได้ดีมากทนต่อการเจาะ ทะลุได้ดี มีความใส – วาว นุ่มทนความร้อน – เย็นได้ดี ลามิเนตเก็บฟิล์ม LLDPE ซึ่งมีความยึดหยุ่นสูง ทนเคมีกรดด่างได้ดี ซิ ลติดได้ง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี จึงเหมาะสำหรับทำซองบรรจุอาหารที่ต้องการการซึมผ่านของอากาศ เช่น ซองบรรจุไส้กรอก บรรจุข้าวแบบสุญญากาศ ยีสต์ ผักดอง หมูยอ ฯลฯ

 

          2.ซองลามิเนต  OPET/LLDPE (ORIENTED POLYESTER/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENE)เป็นซองที่ประกอบด้วยฟิล์ม OPET หรือเรียกย่อว่า PET ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันอากาศและความชื้นได้ดี มีความใส – วาว ทนต่ออุณหภูมิได้ทั้งสูง ต่ำ ลามิเนตกับฟิล์ม LLDPE ซึ่งมีความยึดหยุ่นสูง และซิลง่าย เหมาะสำหรับบรรจุสินค้า ข้าวสาร ซองกุนเชียง ฯลฯ

 

          3. ซองลามิเนต OPP/LLDPE (ORIENTED POLYPYLENE/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENE)เป็นซองที่ประกอบด้วยฟิล์ม OPP ซึ่งมีความใส - วาว ทนอุณหภูมิสูงได้พอสมควร CAST POLYETHYLENE แต่ทน อุณหภูมิต่ำได้ไม่ดี กันความชื้นและอากาศได้พอสมควร แต่ผิวฟิล์มค่อนข้างกรอบ ลามิเนตกับฟิล์ม LLDPE หรือ CPP เหมาะ สำหรับบรรจุ อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ อนึ่งในกรณีลามิเนตด้วย CPP ซองจะใสกว่าลามิเนตด้วยฟิล์ม LLDPE

 

          4. ซอง CPP/LLDPE (CAST POLYPROPYLENE/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENT) ด้วยคุณสมบัติความใส แต่ยังคงมีความยึดหยุ่นพอสมควรนำมาใช้แทน OPP, OPET, NYLON ในการพิมพ์ และนำมา ลามิเนตกับฟิล์ม LLDPE ทำให้ได้ซองลามิเนตทีมีความใส วาว พอสมควรแต่ทนต่อการฉีกขาดได้ดีกว่าการใช้กลุ่ม ORIENTED ฟิล์ม จึงมีการนำมาประยุกต์ใช้กับถุงบรรจุข้าวสารที่ต้องการลามิเนตเพื่อความสวยงาม และมีความแข็งแรง พอสมควร

 

     ถุงลามิเนต

              ถุงที่ได้ผ่านการเคลือบหรือการประกบติดกันด้วยฟิล์มพลาสติกต่างชนิดกันที่ประกบเข้าด้วยกันหรือฟิล์มพลาสติกที่ใช้ประกบกับวัสดุอื่นๆ โดยโครงสร้างของฟิล์มพลาสติกประเภทนี้ต้องประกอบด้วยวัสดุตั้งแต่2 ชั้นขึ้นไป ติดเข้าด้วยกันเป็นฟิล์มแผ่นเดียวแล้วทำเป็นถุงหรือซองบางครั้งอาจเป็นพลาสติกกับแผ่นอลูมิเนียมเคลือบติดกันก็ได้

     วัสดุที่นำมาใช้ลามิเนต

          1. โลหะอลูมิเนียมหลากหลายชนิดเช่นโครเมียมและโครเมียมผสมนิกเกิล   ใช้ทำฟิล์ม Metalized เป็นฟิล์มพลาสติกทีผ่านกระบวนการฉาบด้วยโลหะอลูมิเนียม (Aluminum) ทําให้ซองบรรจุภัณฑ์มีสีสันแวววาว กันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ช่วยยืดอายุของสินค้าภายในได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ฉะนั้นฟิล์มMetalized จึงเหมาะกับการนําไปใช้งานในด้านบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก

          ฟิล์ม Metalizedที่นิยมใช้ในการลามิเนตได้แก่ M-BOPA (Metalized Nylon Film), M-CPP (Metalized Cast Polypropylene Film), M-PET (Metalized Polyester Film) เป็นต้น

     ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ซองขนมซองกาแฟสําเร็จรูป 3in1

          2.พลาสติกที่ใช้ลามิเนตขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่จะบรรจุลงไปแล้วถึงจะสามารถระบุความต้องการทางด้านคุณสมบัติของพลาสติกที่เราจะใช้ได้ (ดูจากประเภทของพลาสติก : คุณสมบัติของพลาสติก)

     ประโยชน์  : สามารถใช้กับ อาหารแห้ง เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป อาหารที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน บะหมี่สำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อาหารที่ใช้ไขมันสูง อาหารแช่แข็ง เนื้อแปรรูป ปลาเค็มซึ่งบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ อาหารว่างและผักดอง (ต้มฆ่าเชื้อได้) เป็นต้น

 

     ประเภทของถุงลามิเนตในปัจจุบัน

     1.ซองลามิเนต ONYLON (OPA) / LLDPE (ORIENTED NYLON/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENE)

          เป็นซองลามิเนตที่ประกอบด้วย ฟิล์ม ONYLON ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันการซึมของอากาศได้ดีมากทนต่อการเจาะ ทะลุได้ดี มีความใส – วาว นุ่ม ทนความร้อนและความเย็นได้ดี ลามิเนตเก็บฟิล์ม LLDPE ซึ่งมีความยึดหยุ่นสูง ทนเคมีกรดด่างได้ดี ปิดผนึกได้ง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี จึงเหมาะสำหรับทำซองบรรจุอาหารที่ต้องการการซึมผ่านของอากาศ เช่น ซองบรรจุไส้กรอก บรรจุข้าวแบบสุญญากาศ ยีสต์ ผักดอง หมูยอ ฯลฯ

     2.ซองลามิเนต OPET/LLDPE (ORIENTED POLYESTER/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENE)

          เป็นซองที่ประกอบด้วยฟิล์ม OPET หรือเรียกย่อว่า PET ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันอากาศและความชื้นได้ดี มีความใส – วาว ทนต่ออุณหภูมิได้ทั้งสูง ต่ำ ลามิเนตกับฟิล์ม LLDPE ซึ่งมีความยึดหยุ่นสูง และปิดผนึกง่ายเหมาะสำหรับบรรจุสินค้า ข้าวสาร ซองกุนเชียง ฯลฯ

     3.ซองลามิเนต OPP/LLDPE (ORIENTED POLYPYLENE/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENE)

          เป็นซองที่ประกอบด้วยฟิล์ม OPP ซึ่งมีความใส - วาว ทนอุณหภูมิสูงได้พอสมควร CAST POLYETHYLENE แต่ทนอุณหภูมิต่ำได้ไม่ดี กันความชื้นและอากาศได้พอสมควร แต่ผิวฟิล์มค่อนข้างกรอบ ลามิเนตกับฟิล์มLLDPE หรือ CPP เหมาะ สำหรับบรรจุ อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ อนึ่งในกรณีลามิเนตด้วย CPP ซองจะใสกว่าลามิเนตด้วยฟิล์ม LLDPE

     4.ซองลามิเนต CPP/LLDPE (CAST POLYPROPYLENE/LINEAR LOWDENSITY POLYETHYLENT)

          ด้วยคุณสมบัติความใส แต่ยังคงมีความยึดหยุ่นพอสมควรนำมาใช้แทน OPP, OPET, NYLON ในการพิมพ์ และนำมา ลามิเนตกับฟิล์ม LLDPE ทำให้ได้ซองลามิเนตทีมีความใส วาว พอสมควรแต่ทนต่อการฉีกขาดได้ดีกว่าการใช้กลุ่ม ORIENTED ฟิล์ม จึงมีการนำมาประยุกต์ใช้กับถุงบรรจุข้าวสารที่ต้องการลามิเนตเพื่อความสวยงาม และมีความแข็งแรง พอสมควร

<a href="<a href="http://www.xn--c3c1bv6cb5k.com" target="_blank">http://www.xn--<WBR>c3c1bv6cb5k.com</a>"><img src="<a href="http://www.xn--c3c1bv6cb5k.com/pph_include/images/iconExchange/1203.gif" target="_blank">http://www.xn--<WBR>c3c1bv6cb5k.com/pph_include/<WBR>images/iconExchange/1203.gif</a>" border="0"></a>

Visitors: 7,046