PPMPACK.COM ศูนย์รวมงานบรรจุภัณท์

เราเป็น ผู้รับผลิต และ จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ประเภทซองและม้วนเข้าเครื่องแพคออโต ไม่ว่าจะเป็น ถุงรีทรอส ซองรีทรอส ซองติดตั้งจุก ถุงมีจุก ซองอลูมิเนียมฟอยล์ ถุงลามิเนตเคลือบ2-4ชั้น ซีลสามด้าน ซองพับข้าง ซองก้นตั้ง ก้นตั้งติดซิป ซองซีลกลาง ซองบรรจุข้าวสาร ซองพลาสติก ขนาดต่าง ๆ ซองบรรจุอาหารสด และแห้ง ซองสูญญากาศ สินค้า ที่เราผลิต ทุกชิ้นมีคุณภาพ และมาตรฐาน 

มาทำความรู้จักคุณสมบัติพลาสติกกัน

ก่อนการสั่งผลิตซองหรือม้วนบรรจุภัณฑ์ เราต้องทราบคุณสมบัติของพลาสติกที่จะใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรา ทำให้ลดต้นทุนและเกิดประโยชน์สูงสุด

 บรรจุภัณฑ์จากฟิล์มลามิเนต

ความหลากหลายของฟิล์มลามิเนตนี่เองทำให้ ผู้ใช้ต้องเลือกฟิล์มให้เหมาะสมกับสินค้า เช่น การใช้ ฟิล์มลามิเนตมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องคำนึงถึง ประเภทของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ไมว่าจะเป็นสินค้า ประเภทของเหลว อาหารที่มีน้ำมันเป็นสว่นประกอบ สินค้าประเภทผง อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ขนมขบเคี่ยว  ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าส่งออก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ความพิถีพิถันในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ให้กับสินค้านันๆ เพื่อคงคุณสมบัติของสินค้าที่บรรจุไว้ ภายในให้เหมือนเดิมมากที่สุด เพราะฉะนันผู้ผลิตจำเป็นต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทใด ซึงสามารถสรุปได้ ดังนี้

 ซองบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ

อาหาร, เนื้อสัตว์แช่่แข็ง ไส้กรอก อาหารพร้อม รับประทาน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีความเหนียว เพื่อที่จะสามารถใช้กระบวนการบรรจุแบบ สูญญากาศได้ ต้องทนต่อกรด,น้ำมัน และป้องกัน การผ่านเข้าออกของก๊าซได้ดี อีกทั้ง สามารถเก็บรักษากลิ่น,รส, และความสดของอาหารได้ ประเภทของฟิล์มลามิเนตทีี่นิยมใช้ BOPP+Aluminum +LLDPE หรือ PA+LLDPE

 ซองบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมขบเคยี่ว, เบเกอรี่

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะมีความใส มีผิวมันวาว ป้องกันแสงและความชื้นได้ เก็บรักษากลิ่นและรส ของอาหารได้ดี เพื่อที่จะช่วยให้สินค้าจะคงความ กรอบและสดใหม่อยู่เสมอ ประเภทของฟิล์มลามิเนตที่นิยมใช้ BOPP+M-CPP หรือ BOPP+M-PET+CPP

 ซองบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทผง

ครีมเทียม, กาแฟ, ผงซักฟอก นมผง ฯลฯ บรรจุ ภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกัน การผ่านเข้าออกของก๊าซ กันความชื้น รวมทัง้ ความร้อนและแสงได้ เพราะการที่บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ สัมผัสกับอากาศ ความร้อนหรือแสง จะทำให้ คุณสมบัติของสินค้าภายบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง หรือเสื่อมลงได้ ประเภทของฟิล์มลามิเนตที่นิยมใช้ BOPET+Aluminum+LLDPE หรือ BOPET+M-PET+LLDPE

 ซองบรรจุภัณฑ์สำหรับของเหลว

นาํ้ยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านมุ่ บรรจุภัณฑ์ หรับสินค้าแช่เย็น บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องมี ความยืดหยุ่นได้ดีในทุกๆ สภาพอุณหภูมิ เพื่อ ป้องกันการฉีกขาด ต้องสามารถป้องกันการผ่านเข้า ออกของก๊าซและน้ำมัน ทนต่อความเป็นกรด,ดา่งได้ ประเภทของฟิล์มลามิเนตที่นิยมใช้ BOPET+M-PET+LLDPE หรือ PA+LLDPE

ชนิดของพลาสติก

PET = Polyethylene Terephthalate

MPET = Metallized Polyethylene Terephthalate

BOPP = Biaxially Oriented Polypropylene

Nylon = Polyamild K

Nylon = Polyvinylidene Chloride (PVDC)

LLDPE = Linear Low Density Polyethylene

CPP = Cast Polypropylene

MCPP = Metallized Polypropylene

PE = Polyethylene

PP = Polypropylene

PS = Polystyrene

AL = Aluminium Foil

SPUNBOND = Spunbond Fabric

PET (Polyethylene terephthalate) เป็นโพลิเอสเตอร์เชิงเส้นตรงที่อิ่มตัวที่สำคัญที่สุดถูกใช้งานในรูปของเส้นใยสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ มักจะใช้ในงาน เกี่ยวกับอาหารและยา ในรูปของขวดเพ็ท (โดยวิธีเป่ายืด = Stretch-Blow Moulding) ขวดเพ็ทนี้จะใสเหนียว ไม่แตกง่ายๆ ทนต่อความดันก๊าซได้สูง ใช้บรรจุน้ำอัดลม บรรจุอาหาร สุรา ยา และ เครื่องสำอาง

ข้อดี เนื้อฟิล์มมีความแข็งแรงและใส ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี มีความสามารถในการป้องกันกลิ่นได้

ข้อเสีย ความสามารถในการป้องกันความชื้นและอากาศไม่ดี ทนต่อด่างไม่ได้ ซีลไม่ได้ด้วยตัวความร้อน

BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) หรือ OPP แผ่นฟิล์มBOPP ผลิตจาก PPฟิล์ม BOPP เหมาะสำหรับงานลามิเนท และงานพิมพ์นำมาใช้ห่อซองบุหรี่ บรรจุอาหาร บรรจุผงซักฟอก ยา แชมพู น้ำยาสารเคมี สบู่เหลว และนำมาใช้งานแทนแผ่นกระดาษแก้ว

ข้อดี เนื้อฟิล์มใสและแข็งแรง สามารถป้องกันความชื้นและทนต่อความเย็นได้ดี สามารถทนต่อกรดและด่างได้ดี

ข้อเสีย ไม่ทนต่อความร้อน ไม่สามารถป้องกันออกซิเจนและกลิ่นได้ดี

Nylon เนื่องจากไนลอนมีสมบัติที่ดีในด้านความเหนียวและมีผิวลื่น ผสมกับสีได้ดี ยืดและหดตัวเองได้ มีสีขาวขุ่น โปร่งแสง สามารถใช้ทำถุงสูญญากาศได้ดี

ข้อดี เนื้อฟิล์มมีความใส สามารถทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี มีความสามารถในการป้องกันออกซิเจนและป้องกันกลิ่นได้ดี สามารถทนต่อกรดและด่างได้ ข้อเสีย ความแข็งแรงของฟิล์มไม่ดี ความสามารถในการป้องกันความชื้นไม่ดี ไม่ทนต่อกรดแก่ เป็นชนวนไฟฟ้า

ฟิล์ม Polypropylene: PP ฟิล์ม PP ทีนิยมใช้ในกระบวนการลามิเนตคือ ฟิล์ม CPP (Cast Polypropylene Film) และ ฟิล์ม BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) ซึงฟิ ล์มทังสองชนิดมีคุณสมบัติโดดเด่นมากทั งใน ด้านความใส ผิวมันวาว เหนียว ทนต่อแรงดึง ไม่มี ไฟฟ้ าสถิตย์ กันน้ำได้ดี ฟิ ล์ม CPP และ BOPP มัก ถูกใช้ควบคู่กันโดย CPP จะทําหน้าทีเป็ นชั้นเคลือบ เพื่อให้อาหารหรือสินค้าทีบรรจุปลอดภัยจาก ผลกระทบของสีทีพิมพ์ลงบน BOPP ฟิล์ม ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ฟิล์มหุ้มซองบุหรี่

ฟอยล์อลู มิเนียม Aluminum Foil ฟอยล์อลูมิเนียมมีคุณสมบัติสําหรับการผลิต เป็นบรรจุภัณฑ์ทีดีทีสุดถ้าเทียบกับฟิล์มพลาสติก ชนิดอืนๆ ตามทีกล่าวมาข้างต้น แต่ก็มีราคาแพง ทีสุดเช่นกัน โดยฟอยล์อลูมิเนียมมีคุณสมบัติในการ ป้องกันได้ทั้งก๊าซต่างๆ กันการซึมผ่านของก๊าซ นํา กลิ่น น้ำมัน และแสง ได้อย่างดีเยียม ทําให้สามารถ ปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ทีบรรจุอยู่ภายในได้ ยาวนานกว่า ฟิล์มชนิดอืนๆ อลูมิเนียมฟอยล์ใช้ได้ กับบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา ฯลฯ ทั้งทีเป็นของแข็งและ ของเหลว ถ้าหากผลิตภัณฑ์กัดกร่อนได้ก็ยังสามารถ เคลือบฟอยล์อลูมิเนียมด้วยสารอืนๆทีทนต่อการกัด กร่อน ได้และผิวของฟอยล์อลูมิเนียมก็มีความมัน วาวสวยงามเช่นเดียวกับฟิล์ม Metalized อีกด้วย

ฟิล์ม Metalized เป็ นฟิล์มพลาสติกทีผ่านกระบวนการฉาบด้วย โลหะอลูมิเนียม (Aluminum) ทําให้ซองบรรจุภัณฑ์ มีสีสันแวววาว กันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ช่วยยืด อายุของสินค้าภายในได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ฉะนั้นฟิล์ม Metalized จึงเหมาะกับการนําไปใช้งาน ในด้านบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก โดยฟิล์ม Metalized ที9นิยมใช้ในการลามิเนตได้แก่ M-BOPA (Metalized Nylon Film), M-CPP (Metalized Cast Polypropylene Film) M-PET (Metalized Polyester Film) เป็นต้น

LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ใช้เป็นตัวเคลือบกับวัสดุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยในการปิดผนึก ป้องกันไอน้ำเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และ เหมาะสมสำหรับการใช้งานซึ่งต้องการรองรับสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ถุงใส่งานอุตสาหกรรม เครื่องโลหะ ถุงข้าวสาร และ ถุงน้ำแข็ง

ข้อดี ทนต่อแรงกระแทก ยืดหยุ่น หรือ ฉีกขาดได้ดี แปรรูป เปลี่ยนแปลงลักษณะ คืนสภาพเดิมได้ดี รองรับการซิล แบบคุณภาพป้องกันการรั่ว ไหลซึมของสินค้า ปรับสภาพพื้นผิววัสดุสามารถทนสภาพได้ บรรจุน้ำมันและเคมีภัณฑ์ มีแรงเหนี่ยวพื้นผิววัสดุได้ดีจึงสามารถเป็นวัตถุดิบหนึ่งในการลามิเนทชั้นภายในสินค้า สามารถมองเห็นสินค้าภายใน ทนกรดและด่างป้องกันกรดสนิม ความชื้นสามารถซึมผ่านได้

ข้อเสีย เนื้อฟิล์มไม่ค่อยใส เวลาที่พลาสติกเหลวเย็นตัวลงมันก็เกิดการตกผลึกในเนื้อของมัน เมื่อมันมีผลึกเยอะมันก็เลยขุ่น ไม่เหมาะสำหรับบรรจุของเหลวที่มีส่วนผสมของตัวทำลาย (Solvent)

 

  • ok13.JPG
   ซองตัดตามรูปทรง ซองไดคัสสำหรับงานที่ต้องการความแปลกใหม่ ทำให้สินค้าของท่านเป็นที่น่าสนใจ วัสดุแนะนำ PET/CPP,PET/VMPET/PE,PET/WHITE PE,PET/PE คุณสมบัติ: 1) ป้องกันความชื้นดีเลิศ ...
  • 20150121_152646.jpg
   ถุงก้นตั้ง ถุงพับก้นถุงแบบก้นตั้งลามิเนต เลือกชนิดพลาสติกตามสินค้าของของค้า สำหรับของแห้งและของเหลว วัสดุแนะนำ BOPP/VMCPP,PET/VMCPP,BOPP/VMPET/LDPE OR CPP,PET/VMPET/LDPE OR CPP, B...
  • ok11.JPG
   ถุงก้นตั้งติดฝาจุก ซองติดฝาจุกสำหรับงานบรรจุ น้ำยาปรับผ้านุ่ม รีดผ้า น้ำยาซักผ้า ซอส น้ำผลใม้ เป็นต้น วัสดุแนะนำ ; PET/NY/PE,PET/WHITE PE,PET/MPET/PE คุณสมบัติ: 1) ป้องกันความชื้น...
  • ok3.JPG
   ถุงก้นตั้งติดซิปและ ถุงอลูมิเนียมฟอยด์ สำหรับงานบรรจุสินค้า อาหารแห้ง หรืออื่นๆที่ต้องการ เก็บได้เมือเปิดใช้แล้วไม่หมด โดยมีซิปป้องกัน วัสดุจะเป็น ;PET+MPET+PE,PET+NY+PE,MATTB...
  • 20150121_153320.jpg
   ถุงซีลขอบสามด้าน สำหรับงานที่ใช้พื้นที่ของซองเต็มพื้นที่ สำหรับสินค้าทุกชนิด BOPP/VMCPP,PET/VMCPP,BOPP/VMPET/LDPE OR CPP,PET/VMPET/LDPE OR CPP,BOPP/AL/LDPE,PET/AL/LDPE คุณสมบัติ: ...
  • ok17.JPG
   ซองพับข้าง ถุงพับข้างสำหรับงานที่ต้องการให้สินค้าตั้งโชว์ได้ เหมาะกับงานพวกเกล็ด เมล็ด ผง ไม่เหมาะกับของเหลว วัสดุแนะนำ; BOPP/VMCPP,PET/VMCPP,BOPP/VMPET/LDPE OR CPP,PET/VMPET/LDP...
  • ok16.JPG
   ซองซีลกลาง Center sealsสำหรับงานที่สดวก บรรจุได้รวดเร็ว สินค้าทุกชนิด เลือกวัสดุตามการใช้งาน วัสดุแนะนำ; BOPP/VMCPP,PET/VMCPP,BOPP/VMPET/LDPE OR CPP,PET/VMPET/LDPE OR CPP, BOPP/...
  • ok18.JPG
   เสริมกลีบด้านข้างทำให้มีความแข็งแรงมั่นคงขึ้น สินค้าดูโดดเด่นมีราคา ตั้งได้มั่นคง วัสดุแนะนำ; BOPP/VMCPP,PET/VMCPP,BOPP/VMPET/LDPE OR CPP,PET/VMPET/LDPE OR CPP, BOPP/AL/LDPE,PET/AL...
  • ok12.JPG
   ซองซีลสามด้านติดซิป ถุงซีลสามด้านติดซิปสำหรับงานที่ต้องการเปิดใช้สินค้าได้หลายรอบ เก็บสินค้าได้นานหลังจากเปิดถุง วัสดุแนะนำ; BOPP/VMCPP,PET/VMCPP,BOPP/VMPET/LDPE OR CPP,PET/VMPET/...
  • 20150121_152842.jpg
   ถุง One-Way-Valve .ใช้สำหรับบรรจุกาแฟคั่วบด ให้สามารถยืดอายุกาแฟ ไม่ไห้เสียได้นานถึง 6 สัปดาห์ หลักการคือตัว One-Way-Valve แก๊สคาร์บอนไดออ๊กไซด์ ที่เกิดจากการคั่วกาแฟ ออกจากถุงแต่...
  • news_img_538776_1.jpg
   ซองรีทอร์ท เพาซ์สำหรับสินค้าที่เมื่อบรรจุแล้วต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรค เพื่อรักษาสินค้าให้มีอายุยาวนานขึ้น ทนความร้อนสูงถึง 135 องศา C วัสดุที่ใช้; PA/RCPP,PET/PA/RCPP,PET/AL/PA/RC...
  • ok1 (2).jpg
   ม้วนฟิล์มลามิเนตสำหรับใช้กับเครื่องบรรจุทุกชนิด ขนาดความยาวมาตรฐาน 500-1000 เมตร คุณสมบัติ: 1) ป้องกันความชื้นดีเลิศ ป้องกันออกซิเจนและแสง ทนต่ออุณหภูมิต่ำดี 2) ความแข็งแรงปิ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 213,270