ขั้นต่ำงานสั่งผลิต

จำนวนขั้นต่ำงานสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า

 
 • ขนาดหน้ากว้างของซอง  20 cm.ขึ้นไป
จำนวนขั้นต่ำสั่งผลิต 10,000  ใบ
 
 • ขนาดหน้ากว้างของซอง  15-19.5 cm.
จำนวนขั้นต่ำสั่งผลิต 30,000 ใบ   
 
 • ขนาดหน้ากว้างของซอง  10-14.5 cm.
จำนวนขั้นต่ำสั่งผลิต   50,000  ใบ  
 
 • ขนาดหน้ากว้างของซอง  5-9.5 cm.
จำนวนขั้นต่ำสั่งผลิต 50,000-70,000  ใบ  
 
ออกแบบงานฟรี

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 254,951