ถุงติดจุก สำหรับของเหลวและผง

 

 

ถุงใสตั้งติดจุก สำหรับน้ำยาและของเหล

ขนาด 9*13*3 cm. 100 mlใบล่ะ 2.50 บาท จุกข้าง จุกบน
ขนาด 10*15*3 cm. 150-200 ml ใบล่ะ 3.00 บาท จุกบน
ขนาด 10*17*3 cm. 250 mlใบล่ะ 3.50 บาทจุกข้างจุกบน
ขนาด 10*17*3 cm.ไดคัต 250 ml . ใบล่ะ 4 บาท จุกบน
ขนาด 11*17.5*3 cm. 300 ml . ใบล่ะ 4 บาท จุกบน
ขนาด 12*18  cm. 350-400 ml . ใบล่ะ 4 บาท จุกบน
ขนาด 12*20*3 cm. 350-400 ml . ใบล่ะ 4 บาท จุกข้าง จุกบน
ขนาด 13*19*3.5 cm. 500 ml . ใบล่ะ 4.20 บาท จุกบน
ขนาด 14*24*4 cm. 700ml . ใบล่ะ 4.50 บาท  จุกบน
ขนาด 18*26 cm. 1000 ml . ใบล่ะ 9 บาท จุก 16 มิล แบบหนา  จุกบน
ขนาด 17*30 cm. 1500 ml . ใบล่ะ 12 บาท จุก 16 มิล แบบหนา  จุกข้าง
ขนาด 26*27 cm. 2000 ml . ใบล่ะ 15บาท จุก 22 มิล แบบหนา จุกข้าง
ขนาด 24*31 cm. 2500 ml . ใบล่ะ 17 บาท จุก 22 มิล แบบหนา จุกข้าง
ขนาด 25*33 cm. 3000 ml . ใบล่ะ 19บาท จุก 24 มิล แบบหนา จุกข้าง
ขนาด 24.5*32 cm. 5000 ml . ใบล่ะ 24 บาท จุก 26 มิล แบบหนา จุกข้าง
 ซองก้นตั้งติดจุกสีขาวขุ่น
ขนาด 7*10 cm. 50 ml . ใบล่ะ 3 บาท  จุกข้าง
ขนาด 8*12 cm. 100 ml . ใบล่ะ 3.50 บาท  จุกบน
ขนาด 10*17 cm. 250 ml . ใบล่ะ 4 บาท  จุกบน
ขนาด 14*23 cm. 500-700 ml . ใบล่ะ 4.50 บาท จุกบน จุกข้าง
ขนาด 18*26 cm. 1000 ml . ใบล่ะ 9 บาท  จุกข้าง
สีขาวปากเป็น 14*24 cm 500-800 ml  ใบล่ะ  4.50 บาท  
แบบอลูฟอยด์ก้นตั้ง ติดจุก

ขนาด 10*17 ซม.250 ml  ราคาใบละ   4.00 บาท จุกบน 

ขนาด 14*22  ซม.500ml   ราคาใบละ   6.50 บาท จุกข้าง

ขนาด 18*26 ซม.1000 ml  ราคาใบละ   10 บาท จุกข้าง

 แบบอลูฟอยด์พับข้าง ติดจุก

ขนาด 8.6*14 ซม.200 ml  ราคาใบละ   6.00 บาท จุกบน 

ขนาด 8.6*16 ซม.250 ml  ราคาใบละ   7.00 บาท จุกบน 

ขนาด 8.6*20 ซม.500 ml  ราคาใบละ   8.00 บาท จุกบน 

 แบบอลูฟอยด์ซีล3ด้าน ติดจุก

 ฃนาด 7*10 ซม. ใบล่ะ   2.20 บาท    

ฃนาด 8*12 ซม. ใบล่ะ   2.5 บาท 

ฃนาด 9*13 ซม. ใบล่ะ   2.60 บาท 

ฃนาด 10*15 ซม. ใบล่ะ   2.70 บาท 

ฃนาด 11*16 ซม. ใบล่ะ   2.80 บาท 

ฃนาด 12*18 ซม. ใบล่ะ   3 บาท 

 

แบ่งขายแพ็คละ 100 ถุง

 
Visitors: 253,235