• ซองอลูฟอยล์ซีล 3 ด้าน

   ขนาด 5*7   เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  0.75 บาท

ขนาด 6*9    เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  0.8 บาท

  ขนาด 7*10  เซ็นติเมตร  ราคาใบละ     0.9   บาท

ขนาด 8*12  เซ็นติเมตร  ราคาใบละ     1.20    บาท

  ขนาด 9*13  เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  1.30  บาท

  ขนาด 10*15 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ 1.50 บาท

  ขนาด 11*16 เซ็นติเมตร   ราคาใบละ  1.70 บาท

  ขนาด 12*18 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  2.00 บาท

 ขนาด 13*19 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  2.30 บาท

 ขนาด 14*20 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  2.50 บาท

  ขนาด 15*23 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  3.00 บาท

  ขนาด 16*24 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  3.50 บาท

  ขนาด 18*26 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ    4.00    บาท

    ขนาด 20*30 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ 5 บาท

 ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ซีล 3 ด้าน  ปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซีลความร้อน  ใช้สำหรับบรรจุ ขนม อาหาร ยา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ ตามต้องการ  

แบ่งขายแพ็คละ 100 ถุง          ราคานี้  ซื้อ 100 ใบเราก็ขาย

Visitors: 253,232