ซองน้ำหวาน กาแฟเย็น หูหิ้วติดซิป

 

ซองใสบรรจุกาแฟหรือน้ำอื่นๆ แบบใส 22 ออน

ขนาด 14*24*40+40  ราคา 100 ใบใบล่ะ 2.50 บาท 

จำนวน 1000 ใบ ใบล่ะ 2.20 บาท

จำนวน 10000 ใบ ใบล่ะ 1.85บาท 

ซองใสบรรจุกาแฟหรือน้ำอื่นๆแบบพิมพ์ลาย 22 ออน

ขนาด 14*24*40+40  ราคา 100 ใบใบล่ะ 2.50 บาท 

จำนวน 1000 ใบ ใบล่ะ 2.20 บาท

จำนวน 10000 ใบ ใบล่ะ 2.บาท 

ซองใสบรรจุกาแฟหรือน้ำอื่นๆ แบบใส 32 ออน

 ขนาด 16*26*4.5*4.5  ราคา 100 ใบใบล่ะ 2.7บาท

จำนวน 1000 ใบ ใบล่ะ 2.40 บาท

Visitors: 253,236