•ซองแวคคัม Vacuum


ถุงแวคคัม สำหรับข้าวสาร 1 กก.
ขนาด 10*34*3 เซ็นติเมตร ราคาใบล่ะ  3.50 บาท
ขนาด 11*30*3 เซ็นติเมตร ราคาใบล่ะ  3.50 บาท
ขนาด 13*30*2.5 เซ็นติเมตร ราคาใบล่ะ  3.80 บาท


ถุงแวคคัม ซีล 3 ด้าน

ขนาด 7*10   เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  0.70  บาท

ขนาด 8*12  เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   1.00 บาท

ขนาด 9*13   เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  1.20 บาท

ขนาด 10*15 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  1.30 บาท

ขนาด 12*18 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  1.40  บาท

ขนาด 13*19 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  1.60  บาท

ขนาด 14*20 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  1.80  บาท

ขนาด 15*22 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  2.00  บาท

ขนาด 16*24 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  2.50  บาท

ขนาด 18*26 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  3.00  บาท

ขนาด 20*30 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  3.50  บาท

ขนาด 22*34 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  4.00  บาท
 
Visitors: 253,233