•ซองพับข้าง สีเงิน สีทอง

ขนาด 5.5*3*12 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   2  บาท

ขนาด 7.5*3*15 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ  2.50 บาท

ขนาด 6.5*4*22 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   3  บาท

ขนาด 8*4*20 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   3  บาท

ขนาด 9*6*25 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   4  บาท

ขนาด 10*6*30 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   4  บาท

ขนาด 14*8*30 เซ็นติเมตร  ราคาใบละ   5  บาท

 

Visitors: 253,236