ติดต่อเรา

 

PPM PACK.CO.,LTD

ที่อยู่ 19/46 ตลาดลาซาลสแควร์ ซอยลาซาล79 ถนนลาซาล แขวงบางนา
เขตบางนา กุงเทพฯ  10260
 
  ฝ่ายขาย  Tel      : 081-720-2644, 086-766-6663,086-399-3540
 
Office: 02-175-5709 Fax: 02-316-1831
 
akapoltum@gmail.com

Id Line ; 0817202644         Id Line; @PPMPACK

 Id Line; chaiyarojvasu       Id Line; chaiyaroj42

     

 

0817202644, 0867666663,086-399-3540

     chaiyaroj42@gmail.com                                                     

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 198,000