ซองกระดาษสีน้ำตาลทึบสองด้าน

ซองกระดาษสีน้ำตาลทึบสองด้าน

 ขนาด 12*20*4  ราคาใบละ่ 4.00 บาท

ขนาด 14*20*4  ราคาใบละ่ 4.50 บาท

ขนาด 17*24*4  ราคาใบละ่ 5.50บาท

ขนาด 18*26*4  ราคาใบละ่ 6.50 บาท

ขนาด 22*30*4  ราคาใบละ่ 7.00บาท


Visitors: 253,236