ซองกระดาษสีน้ำตาลเปิดโชว์ สี่เหลี่ยม

ซองกระดาษสีน้ำตาลเปิดโชว์ สี่เหลี่ยม

ขนาด 9*14*4  ราคาใบละ่ 3.00 บาท

ขนาด 10*15*4  ราคาใบละ่ 3.50 บาท 

ขนาด 12*20*4  ราคาใบละ่ 4.00 บาท

ขนาด 15*22*4  ราคาใบละ่ 4.50 บาท

ขนาด 17*24*4  ราคาใบละ่ 5.50บาท

ขนาด 18*26*4  ราคาใบละ่ 6.50 บาท

ขนาด 20*30*4  ราคาใบละ่ 7.00บาท

Visitors: 253,230