ซองก้นตั้งติดซิปสีขาว

ซองก้นตั้งติดซิปสีขาว

ขนาด 10*15*4  ราคาใบละ่ 3.50 บาท 

ขนาด 12*20*4  ราคาใบละ่ 4.00 บาท

ขนาด 14*20*4  ราคาใบละ่ 4.50 บาท

ขนาด 17*24*4  ราคาใบละ่ 5.50บาท

ขนาด 18*26*4  ราคาใบละ่ 6.50 บาท

ขนาด 22*29*4  ราคาใบละ่ 8.00บาท

Visitors: 253,236